Obchodní deník

Tento deník vychází z deníku na webu www.investicnigramotnost.cz . Jelikož jsem lenoch a nebaví mě dělat stále tu samou činnost, tak sem si deník upravil a zautomatizoval. Deník pomůže s evidencí uživatelům používajícím Degiro či Lynx. Jiné brokery zpracovány nemám, ale pokud by byl větší zájem mohl bych zapracovat další. Po importu dat od brokera deník zpracuje přehled transakcí, zpracuje graf přijatých dividend, zobrazí budoucí dividendy na rok dopředu a zobrazí jak se portfóliu daří.

Pro správnou funkci je potřeba jen naimportovat data, jakékoliv roční vyplňování Transakcí či Akcie přehled není žádoucí a je jen na vlastní nebezpečí.

Nelekejte se pokud bude zpracování trvat delší dobu. Deník obsahuje hodně dotazů a vzorců, rychlost je přímo závislá na počtu záznamů v reportu. Některé dotazy z webu trvají delší dobu (získání dividendy a pay-date).

Informace o deníku

VerzeV1.1.0
ZměnaCelková přepracování
ChangelogChangelog ZDE

Vytvořte si vlastní kopii. Zde sdílená verze není určena pro úpravy. Pokud nevíte jak na to tak Soubor->Vytvořit kopii


Export dat od brokera

Degiro

Stačí se přihlásit do Degira a v záložce ÚČET vybrat příslušné časové období a kliknout na CSV.

Lynx

U Lynxu nechceme default report (klidně i roční, nemusí to být jen měsíční jako na obrázku), jelikož obsahuje hodně zbytečných údajů a deník by se přepočítával neúměrně dlouho. Proto si vygenerujeme zjednodušený report.

Z obrázku se to může špatně přečíst tak vypíši ještě požadované sekce:

  • Deposit and Withdrawals
  • Dividends
  • Trades
  • Witholding Tax

Import dat do Deníku

Soubory se importují do jednotlivých záložek podle názvu brokera takto:

Aktivujete příslušnou záložku (Degino či Lynx) a kliknete do buňky A1 u prvního použití ,u dalších vždy na konec dat co chcete zanechat (ale lze zase přepsat vše) a pak importujete.
Soubor->Importovat->Nahrát (pokud soubor na Google disku nemáte)->Pak vybrat podle brokera:

DegiroLynx

Pokud máte Lynx vedený v zahraničí a budete mít i report v Angličtině je potřeba ještě jeden krok. Sloupce I a K nahradit (Ctrl+H) tečky čárkami . Pozor mění se přes Nahradit vše a ne Hotovo (tím to až potvrdí).

Data lze zadávat i ručně do listu Ruční zadání

Pro uživatele jenž mají FIO jsem připravil tabulku, která report převede do formátu, který lze vložit do Ručního zadání. Nemusíte se tedy s daty přepisovat ručně.
Vytvořte si report (Vývoj pozice na ……..csv) vždy pro jednu akcii a vložte ho do listu FIO Report. Na listu K překopírování máte report k překopírování do Deníku.
Návod jsem popsal v sešitu


Listy

Transakce

Na této stránce jsou pomocí Query dotazů spojena data ze záložek Degiro, Lynx a Ručního zadání.

Sloupce:
Datum – data jsou seřazena podle data vzniku od nejstaršího (toto lze změnit ve vzorci v A2 kde na konci místo FALSE dáte TRUE)
Popis – popis transakce od brokera
ID objednávky – používán jen u Degira pro identifikaci objednávky
Degiro/Lynx – identifikace brokera
Typ – BUY, SELL, DIV
Měna – měna ve které je akcie vedena
Akcie – ticker akcie (Degiro podle ISIN z extrení databáze, Lynx z popisu)
Počet kusů – BUY a SELL odpovídá počtu kusů u DIV je vždy 1 (nelze přesně zjistit za kolik kusů je daná dividenda vyplácena)
Ostatní pole jsou jistě zřejmá

Někdy se hodnoty sektor a dividenda z jiných Webů načítají pomaleji, nelekejte se.

Akcie přehled

Ticker – ticker akcie
Název – název akcie v google finance + link na dividend.com pro zjištění dalších detailů
Sektor – sektor ve kterém firma podniká z finviz.com, yahoo.finance.com a pokud se nenajde ani tam, je tu ještě záložka ISIN Ticker kde si můžete hodnoty doplnit
% portfolia – kolik % portfólia daná akcie zabírá
Měna – měna ve kterém je akcie vedena
Kusy – počet akcií
Průměrná cena – průměrná nákupní cena 1 akcie
Cena celkem – celková nákupní cena
Poplatky – náklady na akcii
Aktuální cena – aktuální cena z Google Finance za 1 akcii
Aktuální Cena celkem – aktuální cena z Google Finanace
Dividenda – dividenda získaná buď z finviz.com, finance.yahoo.com či dividendobserver.com
YOC – dividendový výnos z nákupní ceny
Div Yeld – dividendový výnos z aktuální ceny
Suma dividend čistá – součet všech přijatých dividend za danou akcii
Zhodnocení akcie – zhodnocení akcie jen kurzem v % ISIN Ticker Ticker – ticker akcie

Pomocí Query dotazu se vybere z pomocného listu (skrytý list s mezivýpočty) akcie u kterých vlastníte aspoň jeden kus. Není tady tedy vidět již opuštěná pozice.
Na tomto listu se kontroluje, zda není vydána nová verze. Zde na webu je poslední verze a deník se kouká, zda verze otevřeného deníku je shodná s verzí na webu.

Přijaté dividendy

Zde jsou načítané všechny dividendy pro USD a EUR. Lze měnit roky pro které se má v grafu zobrazovat hodnoty.
Pokud máte v portfóliu jiné měny, stačí změnit USD či EUR na požadovanou měnu a dojde k přepočtu pro novou měnu.

Budoucí dividendy

Na tomto listu se zobrazí akcie u kterých vlastníte aspoň jeden kus a dohledají se k nim na Yahoo finance pay-date a frekvence výplat (pokud se frekvence nenalezne bere se čtvrtletní). Pomocí těchto hodnot se dopočítají další dividendy na rok dopředu.
Pro zjednodušení není brán ohled na měnu výplaty. Jde jen o orientační hodnoty.

Oblíbené

Zde si můžete zadat Ticker akcie (z Google finance), kterou chcete hlídat (asi i někdy koupit). Modrá pole jsou plnitelná a ovlivní podmíněné formátování buněk pro rychlejší přehled. V prvním řádku jsou zaškrtávátka, která vypínají pole pod nimi, toto dokáže zrychlit deník, pokud dané hodnoty nepotřebujete.

Zde je mnoho hodnot stahováno z jiných webů a to někdy trvá. Nelekejte se. Data v webů se aktualizují nejdříve po 1 hodině.

Převod Tickeru

Tento list řeší rozdílnost tickerů brokera, Google finance a ostatních webových služeb. U některých akcií ji broker vede úplně jinak než Google, tak aby šla dohledávat cena, dividendy z webů atd… musí se někde převést na správný formát a to někde je zde. Pokud tedy Váš ticker nebude nalezen (deník bude vypisovat errory v Listu Přehled u ceny, názvu, sektoru či jinde, doplňte tickery sem s variantou pro každá web. A pokud chcete pomoci dalším uživatelům pošlete mi ho a já ho doplním do databáze pro všechny.

ISIN Ticker

Degiro nedává do reportů tickery, ale ISIN kódy. Jde o unikátní kód. Trocha WIKI: ISIN (International Securities Identification Number) je mezinárodní identifikační číslo cenného papíru, které je přidělováno pro účely obchodování s ním.
Pokud nebude váš Ticker v listu Přehled (nebude tam vidět a bude tam #N/A) najděte si v reportu ISIN a vyplňte ho do tohoto listu. A pokud chcete pomoci dalším uživatelům pošlete mi ho a já ho doplním do databáze pro všechny.

Na této stránce se také prvně deník kouká na ticker a pokud tu je přebere informaci o sektoru. Pokud tedy chcete zrychlit práci deníku napište si sem ticker co tu není s informací o sektoru.


Nebojte se poslat návrhy a náměty k dalšímu zlepšení. Můžete si deník upravit (některá pole jsou zamčena aby si je někdo omylem nesmazal, ale můžu v případě zájmu dodat i plně odemčenou verzi) a když uznáte za vhodné se pochlubit s úpravou, rád se na ní podívám.

Bugy, nápady, či jen pochvaly 🙂 piště SEM: