Vlastní Cena

Tento list umožní změnit zdroj dat pro Název a Cenu. Ale můžete si zapsat i vlastní sektor a není potřeba ho pak vypisovat do ISIN Ticker.

Data lze vypisovat ručně, ale vhodnější je využívat funkce ImportHtml či ImportXml.

Pokud máte na tomto listu české akcie v korunách, a na listu Vlastní DIV si deník trvá na EUR či jiné měně, klidně mu hodnotu v poli Měna přepište(říká že se to nemá, ale dá se to). Ale je potřeba mít pak měnu u Vlastní ceny stejnou jako měnu u Vlastní DIV. A aktualizaci dividend pro tento ticker klidně vypnětě. Nepotřebujete ji (deník pak ostatní dividendy bude načítat rychleji.

Tyto dvě funkce se obnovují po 1 hodině, ceny tedy mají velké zpoždění. I u aktualizace se v paměti drží původní hodnota 1 hodinu.

Příklady se vzorci zde: