Graf portfólia v čase

Tento doplněk funguje s deníkem 1.3.00 a vyšším.

V tomto doplňku si můžete prohlédnout vývoj portfólia v čase. Lze nastavit měsíční, čtvrtletní či roční frekvenci.

Stačí jen na list Nastavení vložit link vašeho deníku a pak dát povolit přístup tomuto sešitu do deníku. Viz obrázek (klikněte do měny a pak se tabulka objeví).

Další ovládací prvky jsou (na modře podbarvených listech) na listu Portfólio a to:
Datum OD – zde si nastavíte od kterého data chcete portólio sledovat (vše před tímto datem bude načteno k tomuto datu)
Období – zde si vyberete za jaké období chcete data zobrazovat. Jen pozor je nastaveno jen 62 sloupců, pokud budete chtít měsíčně za 10 let zobrazí se jen 62 měsíců. Pak je třeba upravit Datum OD.

Pár obrázků z doplňku


Ukázkový doplněk