DaVinci

Projekt DaVinci řeší probematiku zpracování datových vět o pojistných smlouvách PMV (pojištění motorových vozidel). Obchodní partneři zašlou data ve formátu jaký jim SW dovolí vygenerovat a DaVinci jej převede do požadovaného formátu, zkontroluje validace dat, zkontroluje správnost výpočtu pojistného, dle nastavení uživatele případné chyby opraví a odešle soubor k dalšímu zpracování interním systémem.

Smlouvy po zpracování interním systémem porovná s původním zdrojem dat, zda nedošlo při importu k chybám jak na straně výpočtu pojistného tak změně na smlouvě.

Dále umí zpracovávat vyúčtování na formáty požadované obchodními partnery a v nich detekovat anomálie.

Zajímavé řešení:

  1.  Inicializaci doplňku DaVinci zajišťuje makro spouštěné z Buttonu. Toto řešení jsem vybral z důvodu snadnější distribuce nové verze. Doplněk je ve sdíleném adresáři, kde stačí pro aktualizaci stávající doplněk přeuložit novou verzí.
  2. Každý uživatel může mít Ribbon uzpůsoben pro konkrétní potřebu. Jednotlivé Buttony mohou být viditelné dle administrátoren definované databáze. Tímto se řeší i stránka bezpečnosti. Uživatel bez oprávnění nemá možnost Ribbon aktivovat či nevidí nepřístupný obsah.
  3. Jako databáze jsou využívány soubory .xls, .xlsx a .xlsm. Toto řešení jsem vybral z důvodu nenáročnosti na další SW a jejich snadnou editovatenosti i uživateli se základní dovedností ovládání PC. K databázi DaVinci přistupuje SQL dotazy jako SELECT, INSERT, UPDATE a jejich modifikace.
  4. Veškeré unifikované hlavičky pro identifikaci sloupců jsou evidovány v databázi s jejich souřadnicemi a tak změna v hlavičce souboru neznamená přepisování kódu, ale jen úprava databáze haviček(.xls). Na tuto databázi jsou navázány i proměnné pro souřadnicový systém (cells(radek, sloupec)).
  5. Nastavení převodu mezi daty od partnera a požadovaným formátem je v číselnících ve formátu .xls a jejich editaci mohou provádět uživatelé. Není tedy potřeba při změně číselníku na straně partnera přepisovat kód a změnu zavede do databáze samotný uživatel.
  6. DaVinci provádí sám zálohy databází pro případ chybné editace databáze uživatelem.
  7. Pro zrychlení a menší zatížení sdíleného adresáře jsou databáze ukládány(jen pokud je detekována novější verze) k uživateli do složky a je pracováno jen s touto kopií. Doplněk tedy funguje s nejpoužívanějšími funkcemi při výpadku sítě.