JARVIS

Projekt JARVIS řeší problém automatizace procesu v PC (fyzické či virtuální), kde není možné využít SW nástroj pro automatizaci z důvodu bezpečnosti, ceny či jednorázovosti použití.

Princip:

Na SD kartě jsou soubory s makry. Tyto soubory jsou po spuštění načteny a postupně zpracováván v souboru napsaný postup.

Pro vývoj použito Arduino IDE

Kód: Arduino Web editor

SW část:

Po spuštění JARVISe vypínačem se načte ze souboru SET.txt poslední nastavení (druh makra, počet opakovaní a rychlost). Uživatel pomocí otočného enkodéru vybere z menu položku kterou chce změnit a stisknutím provede výběr. Daná položka se mění otáčením enkodéru a potvrzení nové hodnoty proběhne stisknutím. Po stisknutí se uživatel dostane zpět do úvodního menu s výběrem a vybrána je položka START.

Menu:


Vstupní data jsou nahrána na SD kartě pro lepší přehlednost v jedné složce složce. Formát dat je pro klávesnici KyyySxxxxx (yyy=kód znaku, S=S pro stačení klávesy s P pro puštení klávesy, xxxxx=čekání v milisekundách) pro myš MabbbbcddddLSeeeee(a=pro kladnou hodnotu 0, pro zápornou -, b=posun oproti předchozímu bodu v ose x, c=stejné jako a, d=posun oproti předchozímu bodu v ose y, L=L pro pravou klávesu na myši a P pro pravou, S=S pro stačení klávesy s P pro puštení klávesy, eeeee=čekání v milisekundách)

Vstupní data se generují jak ručním zápisem do excel tabulky s makry umožnující validací hodnot či je lze vyexportovat z různých SW jako je například Jitbit Macro Recorder.

HW část

Součástky + cena:
•Arduino Leonardo Pro Mikro (345 Kč)
•LCD display Nokia 5110 (136 Kč)
•Rotační enkodér (86 Kč)
•Čtečka SD karet (47 Kč)
•Stabilizátor napětí 4,5V…7V na 3,3V/0,5A (33 Kč)
•Konektor Micro USB B (13 Kč)
•Páčkový přepínač 6A 125VAC (12 Kč)
•Univerzální plošný spoj 50mm x 70mm (10 Kč)
•Konektor USB A do DPS (10 Kč)
•4 x Rezistor 10K Ohm (4Kč)
•1 x Rezistor 330 Ohm (1 Kč)
•1 x Rezistor 1K Ohm (1Kč)
•Ostatní materiál (7 Kč)

Foto prototypu: