Portfolio Manager

Tento projekt by měl pomoci lidem spravovat a analyzovat své finanční portfólio. Projekt se skládá z několika částí a každé řeší jinou část. Hlavní část je rozdělena do sešitu s daty a doplňku s funkcemi a makry.

Aktuální verze: 1.0.0

Projekt jsem rozdělil na dvě části z důvodu aktualizace maker. Pokud by bylo vše v jednom sešitě musel by uživatel při aktualizaci přesunout data do nového sešitu což není uživatelsky přívětivé.

Doplněk se skládá z těchto částí:

  1. Informace o DIV z divided.com
  2. Informace o akcii z finviz.com
  3. finance.yahoo.com – ve vývoji
  4. Doplňkové funkce

Stažení doplňku:


Sešity se strukturou a ukázkou práce s portfóliem:

Ve vývoji

Jednotlivé sešity lze spojovat pomocí přesunutí či zkopírování listu podle svého portfólia.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.