Ruční DIV

Zde si můžete nastavit vlastní hodnoty Roční dividendy, pay date(výplatní den dividendy, někdy též div day a frekvence).

Také se zde můžete podívat na hodnoty, které si deník stáhl z internetu. Stačí zadat vybrat Ticker a v poli ……. z internetu se hodnoty zobrazí.

Nemusíte zadávat všechny hodnoty, deník se podívá zda Ticker na tomto seznamu je a pokud ano kouká se ještě jaké hodnoty jste vyplnily a ty pak používá místo hodnot z stažení z iternetu.


Popis polí

Ticker

Toto pole obsahuje rozbalovací seznam akcií z listu Akcie přehled.

Měna

Jde o needitovatelné pole co ukazuje jakou měnu využívá Google Finance a měna zadané dividendy musí být tedy stejná. Důležité je si to kontrolovat u českých akcií.

Roční dividenda

Do pole plnit roční dividendu. Lze i zkopírovat z pole Dividenda z Internetu, pokud v tomto poli hodnota bude.

Frekvence

Pole obsahuje rozbalovací prvek frekvencí výplat. Pro akcie co dividendy nevyplácí vybírejte NEVYPLÁCÍ a na hodnoty se deník na webu dotazovat nebude.

Pay date

Do pole vyplnit datum výplaty dividendy.

Vynucené stáhnutí informací

Tento přepínač spustí aktualizaci dat o dividendách i webu. Při zaškrtnutí jsou ignorovány všechny ostatní ovládací prvky.

Ticker neaktualizovat

Zde si můžete vypnout stahování dat u konkrétního Tickeru. Využití to má v případě nakoupení například nějakého ETF, které nemá na yahoo finance uvedenou dividendu ani pay date, ale dividenda vyplácena je. Je pak zbytečné se na toto dotazovat a stačí hodnota z tohoto listu.

Dividenda z internetu

Do tohoto pole se propíše dividenda stažená z internetu pro danou akcii.
Stahují se dividendy jen pro akcie u kterých vlastníte aspoň 1 kus. Nelze si tedy vypisovat jakékoliv akcie a k nim si takto hledat informace o dividendách.

  • finviz.com
  • finance.yahoo.com

Frekvence z internetu

Do tohoto pole se vypíše frekvence zjištěná z webu dividendobserver.com, pokud není nalezena vypíše se Quarterly.

Pay date z internetu

Do tohoto pole se vypíše pay date z internetu.

  • finance.yahoo.com
  • digrin.com
  • dividend.com