Ribbon – getVisible

Položky v Ribbonu můžeme zobrazovat ale i schovávat. A čemu to je? Například máte doplněk co obsluhuje několik uživatelů. Každý uživatel, ale nechce či nemůže (admin vs. user) vidět všechny ovládací prvky.

V xml doplníme getVisible=“Button1_viditelnost“

<!--Daniel Vitek vitek.online Code produced on 2018.01.10-->
<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/2006/01/customui" >
	<ribbon >
		<tabs >
			<tab id="Tab1" label="Tab 1">
				<group id="Group1"	label="1 blok">
					<button 
						id="Button1"
						imageMso="_1"
						label="Tlačítko 1"
						size="large"
						supertip="Nápověda"
						onAction="Button1_onAction"
            getVisible="Button1_viditelnost"/>
					
				</group >
			</tab >
		</tabs >
	</ribbon >
</customUI >

Do libovolného Modulu si vložíme pro každý prvek, který chceme skrývat tuto funkci

Sub Button1_viditelnost(control As IRibbonControl, ByRef visible)
 ' Nějaká podmínka či dotaz na databázi
 visible = True 'nebo Flase
End Sub
 • Button1_viditelnost – stejná hodnota je i prvku v xml
 • visible – název proměnné může být jiný

Stejně jako button jdou schovávat i ostatní prvky Ribbonu. Minimálně <group> se hodí hlídat, měla by mít aspoň jeden ovládací prvek a pokud ne tak ji schovat také.