Ribbon ovládací prvky

V minulém příspěvku jsme si vytvořily sešit s tlačítky a teď se podíváme na nejpoužívanější ovládací prvky podrobněji. Jak je vidno, možnost formátování xml je mnoho. Ať všechno v jednom řádku, či rozdělit podle Parametrů. Záleží jen na Vás jak se rozhodnete.

Záložka

<tab id="Tab1" label="Tab 1">
 další část xml
</tab >

Parametry:

 • id – jedineční identifikátor (žádná diakritika)
 • label – popis klidně s diakritikou

Skupina

<group id="Group1"	label="1 blok">
 další část xml
</group >

Parametry:

 • id – jedineční identifikátor (žádná diakritika)
 • label – popis klidně s diakritikou
 • imageMso – ikona se zobrazuje při zmenšení okna
 • autoScale – automatické měřítko (True, False), neuvedená hodnota je True
 • centerVertically – vertikální zarovnání tlačítka, neuvedená hodnota je True
 • getVisible – určuje zda je prvek viditelný či ne (True, False)

Tlačítko

<button 
						id="Button1"
						imageMso="_1"
						label="Tlačítko 1"
						size="large"
						supertip="Nápověda"
						onAction="Button1_onAction"/>

Parametry:

 • id – jedineční identifikátor (žádná diakritika)
 • label – popis klidně s diakritikou
 • showLabel – zobrazení popisu (True, False)
 • imageMso – ikona office se zobrazuje při zmenšení okna
 • image – vlastní ikona, ikona musí být definována v xml kontejneru
 • size – velikost tlačítka (small, large), neuvedená hodnota je small
 • screentip  – popis co se zobrazí po přejetí tlačítka myší
 • supertip- nápověda ( znak &#13 zalomí řádek) co se zobrazí po přejetí tlačítka myší
 • getVisible – určuje zda je prvek viditelný či ne (True, False)
 • onAction – makro co se má spustit po kliknutí
Sub Button1_onAction(control As IRibbonControl)
  'nějaké makro 
End Sub

Oddělovač

<menu id="MySeparator1" />

Parametry:

 • id – jedineční identifikátor (žádná diakritika)

Menu

<menu id="Menu1" label="Menu1" size="large" imageMso="TextAlignGallery">
 další část xml
</menu> 

Parametry:

 • id – jedineční identifikátor (žádná diakritika)
 • label – popis klidně s diakritikou
 • imageMso – ikona office se zobrazuje při zmenšení okna
 • image – vlastní ikona, ikona musí být definována v xml kontejneru
 • getVisible – určuje zda je prvek viditelný či ne (True, False)